Nekategorizirano

Published on 20 travnja, 2013 | by #zeelena

0

Zadarska županija objavila natječaj za subvencioniranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava

I.    Predmet natječaja
Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Zadarske županije u sufinanciranju projekata ugradnje solarnih kolektorskih sustava u svrhu pripreme potrošne tople vode.
Cilj ovog Natječaja je ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode u 30 kućanstava na području Zadarske županije tijekom 2013. godine.
Troškovi opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava sufinancirat će se u iznosu od 30% odnosno maksimalno 10.000,00 kn po kućanstvu od strane Zadarske županije. Uz Zadarsku županiju u sufinanciranju troškova opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava će sudjelovati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 36%, odnosno maksimalno 12.000,00 kn po kućanstvu.

Prihvatljivim troškovima ulaganja smatraju se:
•    solarni kolektori;
•    toplinski spremnik;
•    potrebna ugradbena oprema (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).

Nepovratna novčana sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju opreme na osnovu ispostavljenih računa i ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen prema uputama proizvođača te popunjenog i ovjerenog jamstvenog lista. Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme sustava za korištenje sunčeve energije nastale nakon datuma objave.

II.    Korisnici sredstava i uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati
Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Natječaju, mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Zadarske županije, na adresi objekta u koji se ugrađuje navedeni sustav.
Pravo na korištenje sredstava nemaju one fizičke osobe, koje su ostvarile pravo na potporu Grada Zadra i Zadarske Županije za istu namjenu, na istom objektu u protekle 3 godine.
Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna novčana sredstva, odnosno stekli status korisnika sredstava:
–    punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Zadarske županije;
–    objekt na koji se planira ugradnja sustava mora se nalaziti na području Zadarske županije;
–    podnositelji prijava moraju posjedovati dokaz o vlasništvu nad objektom ili dijelom objekta;
–    ukoliko su podnositelji prijava vlasnici dijela objekta, a ugrađuju sustav na zajedničke dijelove objekta moraju dostaviti suglasnost ostalih suvlasnika;
–    podnositelji moraju prihvatiti opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Zadarske županije sukladno Natječaju.

III.    Potrebna dokumentacija
Podnositelji prijava dužni su dostaviti:
–    potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje (obrazac se može pronaći na web stranicama Zadarske županije:  www.zadarska-zupanija.hr ili se može preuzeti u prostorijama Zadarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, Liburnska obala 6/5, Zadar);
–    Izjava prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju, projekta;
–    presliku osobne iskaznice;
–    izvod iz katastra (položajni nacrt objekta);
–    vlasnički list ne stariji od 60 dana od dana od datuma objave Natječaja;
–    rješenje o uvjetima građenja (građevinsku dozvolu) ili potvrdu Ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.
Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici.

IV. Način dostave, datum, vrijeme i mjesto dostave prijava
Prijava se dostavlja u pisanom obliku ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Zadarska županija
Upravni odjel za gospodarstvo
Božidara Petranovića 8
23000 Zadar

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije (objavljeno 05.04. 2013. godine)

Nepotpune prijave, prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za dostavu prijava neće se razmatrati.

V.      Obrada i kriterij za odabir prijava
Pregled pristiglih prijava provest će Upravni odjel za gospodarstvo Zadarske županije. Ukoliko prijave za sufinanciranje podnese više od planiranih 30 vlasnika objekata, ocjenjivanje prijava i određivanje prednosti vršit će se na temelju kriterija i to:

1.    Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na prijavljenom objektu (najveći ukupan broj bodova 40);
K =    Ukupna površina grijanog prostora
Broj korisnika građevine

, gdje je K faktor iskorištenja
površine

K<15         (40 bodova)
15≤K<20        (37 bodova)
20≤K<25        (34 boda)
25≤K<30        (31 bod)
30≤K<35        (28 bodova)
35≤K<40        (25 bodova)
40≤K<45        (22 boda)
45≤K<50        (19 bodova)
50≤K<55        (16 bodova)
55≤K<60        (13 bodova)
60≤K<65        (10 bodova)
K>65               (7 bodova)

2.    Zatečeno stanje sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju – stupanj korisnog djelovanja, održavanje i dr. (najveći ukupan broj bodova 30);
a)    Sustav grijanja i hlađenja:
–    energent električna energija (0 bodova)
–    energent lož ulje (5 bodova)
–    energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja
ili dizalica topline (10 bodova)
–    energent biomasa ili drugi OIE (15 bodova)

b)    Sustav pripreme potrošne tople vode:
–    energent električna energija (0 bodova)
–    energent lož ulje (5 bodova)
–    energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja
ili dizalica topline (10 bodova)
–    energent biomasa ili drugi OIE (15 bodova)

3.    Područje na kojem se nalazi predmetna građevina (područje posebne državne skrbi 7 bodova, otoci 3 boda)

Konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će Upravni odjel za gospodarstvo Zadarske županije u roku od 10 dana od dana zaključenja Natječaja, o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni.
Protiv odluke nadležnog tijela Zadarske županije o odabiru korisnika sredstava, po objavljenom javnom natječaju, sudionik natječaja ne može podnijeti prigovor.
VI.    Zahtjev za povrat uloženih novčanih sredstava
Korisnici sredstava dužni su podnijeti do kraja rujna 2013. godine Zadarskoj županiji pismeni zahtjev za povratom uloženih sredstava te dostaviti slijedeću dokumentaciju:
–    Zahtjev za povratom uloženih sredstava (obrazac se može pronaći na web stranicama Zadarske županije: www.zadarska-zupanija.hr ili se može preuzeti u prostorijama Zadarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, Liburnska obala 6/5, Zadar)
–    Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača;
–    Računi dobavljača opreme i izvođača radova;
–    Kopiju popunjenog i ovjerenog jamstvenog lista dobavljača opreme i izvođača radova za ugrađenu opremu sustava.

VII.     Rok isplate odobrene potpore
Upravni odjel za gospodarstvo Zadarske županije će korisnicima sredstava, ukoliko zadovolje sve tražene uvjete, do kraja 2013. godine isplatiti sredstva sufinancirana od strane Zadarske županije, dok će ostatak sredstava, sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, isplatiti u roku od 30 dana nakon što Fond doznači sredstva na račun Zadarske županije.
Posebne odredbe
Korisnici se obvezuju putem obrasca, koji će im naknadno biti dostavljen, u pisanom obliku dostavljati Izvješće jedan put godišnje, do 1. svibnja za svaku prethodnu godinu, narednih 5 godina, zaključno sa 2018. godinom.
Županija polaže pravo kontrole namjenskog korištenja sredstava. U slučaju zlouporabe, korisnik sredstava Zadarske županije dužan je iste vratiti uz pripadajuću kamatu.
Zakonsko pravo na potporu iz ovog Natječaja ne postoji.
VIII.    Ostale informacije
Ovaj Natječaj će biti objavljen na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije. Dostavljanjem dokumentacije, korisnik sredstava ovog Natječaja daje odobrenje Zadarskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim web stranicama te u drugim izvještajima.

IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH UVJETA

PRIJAVNI OBRAZAC

SUGLASNOST ZA SUVLASNIŠTVO OBJEKTA

ZAHTJEV ZA POVRAT SREDSTAVA

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefonu 023/350-414 ili e-poštom:gospodarstvo-pavic@zadarska-zupanija.hr, kontakt osoba: Daniel Pavić.

Tags: , ,


About the Author

Avatar

Blog o promicanju energetske efikasnosti, uštedi energije i obnovljivih izvora energije. Prvi projekt na kojem radimo je sređivanje energetski efikasne kuće tj "Zeelene kuće". Na našim stranicama moći ćete pratiti tijek sređivanja, a kada se sredi biti će izložbeni centar gdje će se moći vidjeti ugrađeni sustavi. Objekt se nalazi u Kutini.Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Back to Top ↑

  • ZEELENA.INFO

    Ako želite dobivati novosti vezane za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije te o subvencijama za takve sustave, prijavite se na naš newsletter.
  •    • Forgot?